• Tư vấn điều trị
      bệnh khàn tiếng


    www.trikhantieng.com

    Liên hệ + 0913163316

BlogList111

Việt Nam Gia Phả, nơi lưu trữ Gia Phả của người Việt Nam  Kiến thức Blogspot Ngonluanho: Nhung cau chuyen thap lua-Tin-Cay-Men Vngreenzone Là một nơi chia sẻ kinh nghiệm làm blogger - Nơi tôn vinh tâm hồn blogger Việt

Đưa biểu tượng cảm xúc vào nhận xét trên Blogger

6
25/11/2010

Đối với blog trên Wordpress, việc đưa biểu tượng cảm xúc (emoticons) vào các nhận xét thật dễ dàng vì Wordpress có tính năng tự động chuyển các nhóm ký tự định sẵn thành các biểu tượng cảm xúc, mặt cười. Tuy nhiên đối với Blogger thì phải dùng đến thủ thuật.

Cộng đồng Blogger cũng đã giới thiệu nhiều cách đưa biểu tượng cảm xúc Yahoo Messenger vào nhận xét, có thủ thuật hoạt động tốt, có thủ thuật không thể hoạt động được, có thủ thuật hoạt động được trên Template này nhưng lại không hoạt động được dối với Template khác vì nhiều lý do khác nhau. Hôm nay tôi xin giới thiệu một cách, khác với những cách mà bạn tìm thấy được trên Internet.

1. Sau khi đăng nhập Blogger, vào Design >> Edit HTML, chọn Expand Widget Templates.

Dán đoạn mã dưới đây vào sau dòng ]]></b:skin> hoặc vào trước thẻ </head>.

<!-- Emoticons -->
<style type='text/css'>
.comment-body p img {vertical-align: top; padding-right: .3em;}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function emoticonComentario(cual) {
if(!document.getElementById) {return;}
bodyText = document.getElementById(cual);
cualTexto = bodyText.innerHTML;
// :-A
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\A/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons387.gif" />');
// :-Z
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\Z/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons505.gif" />');
// :-C
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\C/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons358.gif" />');
// :-X
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\X/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons390.gif" />');
// :-E
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\E/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons305.gif" />');
// :-F
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\F/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons290.gif" />');
// :-G
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\G/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons504.gif" />');
// :-H
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\H/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons340.gif" />');
// :-I
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\I/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons374.gif" />');
// :-J
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\J/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons281.gif" />');
// :-K
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\K/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons325.gif" />');
// :-L
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\L/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons253.gif" />');
// :-M
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\M/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons180.gif" />');
// :-N
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\N/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons303.gif" />');
// :-O
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\O/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons336.gif" />');
// :-P
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\P/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons393.gif" />');
// :-Q
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\Q/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons451.gif" />');
// :-R
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\R/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons292.gif" />');
// :-(
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\(/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons415.gif" />');
// :-T
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\T/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons413.gif" />');
// :-a
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\a/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons324.gif" />');
// :-e
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\e/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons403.gif" />');
// :-i
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\i/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons294.gif" />');
// :-o
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\o/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons419.gif" />');
// :-w
cualTexto = cualTexto.replace(/:-\w/g,'<img src="http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons285.gif" />');
bodyText.innerHTML = cualTexto;
}
//]]>
</script>

2. Dùng tổ hợp phím Ctrl + F tìm đến đoạn mã như bên dưới.

<dd class='comment-body'>
<b:if cond='data:comment.isDeleted'>
<span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>
<b:else/>
<p><data:comment.body/></p>

</b:if>
</dd>

Thay dòng <p><data:comment.body/></p> bằng đoạn mã như bên dưới.

<p expr:id='&quot;combody-&quot; + data:comment.anchorName'><data:comment.body/></p>
<script type='text/javascript'>
cual = &quot;combody-&quot; + &quot;<data:comment.anchorName/>&quot;;
emoticonComentario(cual);
</script>

3. Tiếp tục tìm đến dòng mã:

<a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>

Rồi dán vào trước nó bằng đoạn mã bên dưới.

<center>
<table bgcolor='white' border='1'>
<tbody>
<tr>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons387.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons505.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons358.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons390.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons305.gif'/></td>
</tr>
<tr>
<td>:-A</td>
<td>:-Z</td>
<td>:-C</td>
<td>:-X</td>
<td>:-E</td>
</tr>
<tr>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons290.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons504.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons340.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons374.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons281.gif'/></td>
</tr>
<tr>
<td>:-F</td>
<td>:-G</td>
<td>:-H</td>
<td>:-I</td>
<td>:-J</td>
</tr>
<tr>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons325.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons253.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons180.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons303.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons336.gif'/></td>
</tr>
<tr>
<td>:-K</td>
<td>:-L</td>
<td>:-M</td>
<td>:-N</td>
<td>:-O</td>
</tr>
<tr>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons393.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons451.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons292.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons415.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons413.gif'/></td>
</tr>
<tr>
<td>:-P</td>
<td>:-Q</td>
<td>:-R</td>
<td>:-(</td>
<td>:-T</td>
</tr>
<tr>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons324.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons403.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons294.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons419.gif'/></td>
<td><img src='http://www.mundodosgifs.com/emoticons/emoticons285.gif'/></td>
</tr>
<tr>
<td>:-a</td>
<td>:-e</td>
<td>:-i</td>
<td>:-o</td>
<td>:-w</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</center>

4. Lưu Template.

Tiếp tục vào Settings (Cài đặt) >> Comments (Nhận xét). Ở mục Comment Form Placement, chọn Embedded below post.

:ha Chuẩn bị sắp ra lò thủ thuật :29) Đưa biểu tượng cảm xúc vào bài viết và nhận xét Blogger (Emoticons for Blogger Posts and Comments). :27)

{6 bình luậnAdd yours ?}

10:31:00, 3 thg 4, 2011

Bác Hà share cái emoticons bác đang dùng đi hì hì hì

Reply
00:35:00, 16 thg 7, 2011

Ôi cái khung to vật vã,làm sao được như cái của bạn đang dùng ấy ,hic :57)

Reply
01:01:00, 16 thg 7, 2011

:55)Bao giờ có cái này nhớ thông báo dùm tớ với nhé:Ra lò thủ thuật Đưa biểu tượng cảm xúc vào bài viết và nhận xét Blogger (Emoticons for Blogger Posts and Comments).

Năn nỉ đấy.:69)
Tối nay hình như mình Xì-pam trên "nhà" cậu hơi nhiều,thông cảm nhé,bởi vì tớ dùng nhiều thủ thuật của cậu mà:63)

Reply
08:18:00, 16 thg 7, 2011

Emoticons for Blogger Posts and Comments đã có từ lâu rồi mà Ngọn lửa nhỏ. Đọc bài này nha: http://www.bloggerism.tk/2010/12/for-blogger-posts-and-comments-style-2.html :51)

Reply
10:24:00, 17 thg 7, 2011

@Huỳnh Nhật Hà chia sẻ cho anh em cái bạn đang dùng đi,hì hì

Reply
22:50:00, 13 thg 8, 2011

:51)

Reply
Nội quy! Đóng lại Khi bạn viết bình luận, cần tuân thủ một số quy tắc sau:
» Bình luận phải nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Có thể sử dụng các thẻ <b> … </b>,<i> … </i>, <a href="URL..."> ... </a>.
» Yêu cầu thủ thuật tại mục Yêu cầu thủ thuật hoặc hỏi tại mục Hỏi và Đáp.
More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa

Next post: Bài đăng Mới hơn

Previous post: Bài đăng Cũ hơn