• Tư vấn điều trị
      bệnh khàn tiếng


    www.trikhantieng.com

    Liên hệ + 0913163316

BlogList111

Việt Nam Gia Phả, nơi lưu trữ Gia Phả của người Việt Nam  Kiến thức Blogspot Ngonluanho: Nhung cau chuyen thap lua-Tin-Cay-Men Vngreenzone Là một nơi chia sẻ kinh nghiệm làm blogger - Nơi tôn vinh tâm hồn blogger Việt

Giới thiệu một kiểu phân trang đẹp cho Blogger

9
29/11/2010

Có nhiều kiểu phân trang đẹp :7) cho Blogger. Hôm nay xin giới thiệu một kiểu phân trang về cơ bản cũng khá giống với nhiều kiểu khác song hơi khác một chút về cách cài đặt.

Trước khi cài đặt, bạn nên xem trang Demo.

Bước 1. Đăng nhập Blogger, vào chỉnh sửa Template. Đặt đoạn code css dưới đây vào trước dòng ]]></b:skin>.

.showpageArea a {
text-decoration:underline;
background: #ffffff;
padding: 10px 10px 10px 10px;
font-size:11px;
font-weight:bold;
}
.showpageNum a {
text-decoration:none;
border: 1px solid #9aafe5;
margin:0 1px;
padding:3px 4px;
}
.showpageNum a:hover {
border: 1px solid #9aafe5;
background-color:#33CCFF;
color:#fff;
}
.showpagePoint {
color:#fff;
text-decoration:none;
border: 1px solid #2e6ab1;
background: #2e6ab1;
margin:0 1px;
padding:3px 4px;
font-size:11px;
font-weight:bold;
}
.showpageOf {
text-decoration:none;
padding:3px 4px;
margin: 0 1px 0 0;
}
.showpage a {
text-decoration:none;
border: 1px solid #9aafe5;
padding:3px 4px;
}
.showpage a:hover {
text-decoration:none;
color: #33CCFF;
}

Bước 2. Đặt đoạn code dưới đây vào trước thẻ </body>.

<script type='text/javascript'>
var pageCount=10;
var displayPageNum=4;
var upPageWord ='&#171; Prev';
var downPageWord ='Next &#187;';
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function showpageCount(json){var thisUrl=home_page_url;var htmlMap=new Array();var thisNum=1;var postNum=1;var itemCount=0;var fFlag=0;var eFlag=0;var html='';var upPageHtml='';var downPageHtml='';for(var i=0,post;post=json.feed.entry[i];i++){var timestamp1=post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);timestamp=encodeURIComponent(timestamp1);var title=post.title.$t;if(title!=''){if(itemCount==0||(itemCount%pageCount==(pageCount-1))){if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1){thisNum=postNum}if(title!='')postNum++;htmlMap[htmlMap.length]='/search?updated-max='+timestamp+'&max-results='+pageCount}}itemCount++}for(var p=0;p<htmlMap.length;p++){if(p>=(thisNum-displayPageNum-1)&&p<(thisNum+displayPageNum)){if(fFlag==0&&p==thisNum-2){if(thisNum==2){upPageHtml='<span class="showpage"><a href="/">'+upPageWord+'</a></span>'}else{upPageHtml='<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+upPageWord+'</a></span>'}fFlag++}if(p==(thisNum-1)){html+='<span class="showpagePoint">'+thisNum+'</span>'}else{if(p==0){html+='<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+(p+1)+'</a></span>'}}if(eFlag==0&&p==thisNum){downPageHtml='<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+downPageWord+'</a></span>';eFlag++}}}if(thisNum>1){html=''+upPageHtml+' '+html+' '}html='<div class="showpageArea" style="padding:10px 10px 10px 10px;"><span style="COLOR: #2e6ab1;" class="showpageOf"> Total: ('+(postNum-1)+')</span>'+html;if(thisNum<(postNum-1)){html+=downPageHtml}if(postNum==1)postNum++;html+='</div>';var pageArea=document.getElementsByName("pageArea");var blogPager=document.getElementById("blog-pager");if(postNum<=2){html=''}for(var p=0;p<pageArea.length;p++){pageArea[p].innerHTML=html}if(pageArea&&pageArea.length>0){html=''}if(blogPager){blogPager.innerHTML=html}}function showpageCount2(json){var thisUrl=home_page_url;var htmlMap=new Array();var isLablePage=thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1;var thisLable=isLablePage?thisUrl.substr(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.length):"";thisLable=thisLable.indexOf("?")!=-1?thisLable.substr(0,thisLable.indexOf("?")):thisLable;var thisNum=1;var postNum=1;var itemCount=0;var fFlag=0;var eFlag=0;var html='';var upPageHtml='';var downPageHtml='';var labelHtml='<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+thisLable+'?&max-results='+pageCount+'">';var thisUrl=home_page_url;for(var i=0,post;post=json.feed.entry[i];i++){var timestamp1=post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);timestamp=encodeURIComponent(timestamp1);var title=post.title.$t;if(title!=''){if(itemCount==0||(itemCount%pageCount==(pageCount-1))){if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1){thisNum=postNum}if(title!='')postNum++;htmlMap[htmlMap.length]='/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'&max-results='+pageCount}}itemCount++}for(var p=0;p<htmlMap.length;p++){if(p>=(thisNum-displayPageNum-1)&&p<(thisNum+displayPageNum)){if(fFlag==0&&p==thisNum-2){if(thisNum==2){upPageHtml=labelHtml+upPageWord+'</a></span>'}else{upPageHtml='<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+upPageWord+'</a></span>'}fFlag++}if(p==(thisNum-1)){html+='<span class="showpagePoint">'+thisNum+'</span>'}else{if(p==0){html=labelHtml+'1</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+(p+1)+'</a></span>'}}if(eFlag==0&&p==thisNum){downPageHtml='<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+downPageWord+'</a></span>';eFlag++}}}if(thisNum>1){if(!isLablePage){html=''+upPageHtml+' '+html+' '}else{html=''+upPageHtml+' '+html+' '}}html='<div class="showpageArea"><span style="COLOR: #000;" class="showpageOf"> Pages ('+(postNum-1)+')</span>'+html;if(thisNum<(postNum-1)){html+=downPageHtml}if(postNum==1)postNum++;html+='</div>';var pageArea=document.getElementsByName("pageArea");var blogPager=document.getElementById("blog-pager");if(postNum<=2){html=''}for(var p=0;p<pageArea.length;p++){pageArea[p].innerHTML=html}if(pageArea&&pageArea.length>0){html=''}if(blogPager){blogPager.innerHTML=html}}var home_page_url=location.href;var thisUrl=home_page_url;if(thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1){if(thisUrl.indexOf("?updated-max")!=-1){var lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?updated-max"))}else{var lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?&max"))}}var home_page="/";if(thisUrl.indexOf("?q=")==-1){if(thisUrl.indexOf("/search/label/")==-1){document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" ><\/script>')}else{document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/full/-/'+lblname1+'?alt=json-in-script&callback=showpageCount2&max-results=99999" ><\/script>')}}
//]]>
</script>

Tiếp theo bạn cần định cấu hình bài đăng trên trang chính là 10 bài đăng. Vào Phần tử trang (Page Elements) >> Chỉnh sửa Bài đăng trên Blog (Edit Blog Posts) chọn Số bài đăng trên trang chính là 10.

Tất nhiên bạn có thể thay đổi những con số theo ý thích của bạn. Ví dụ nếu bạn đặt số bài đăng trên trang chính là 7 thì dòng var pageCount=5; phải được đổi thành var pageCount=7;.

Xin chúc mừng, bạn là khách có lời bình số 9 may mắn. Bạn đã nhận được lời chúc phúc chân thành từ tác giả bài viết

{9 bình luậnAdd yours ?}

Nặc danh
18:45:00, 2 thg 1, 2011

Tại sao không giống cái phân trang như demo thế cậu qua blog tớ xem đi tớ làm giống thế rồi

Reply
10:30:00, 3 thg 1, 2011

Hê, Template của bạn ở phần CSS đã có sẳn code style phân trang giống vậy nên bị lỗi là đúng rồi, bạn phải tháo nó ra rồi cài đặt theo các bước là OK thôi. :-t

Reply
Nặc danh
12:10:00, 3 thg 1, 2011

oh tớ làm được rồi thanks cậu nha

Reply
Nặc danh
12:16:00, 3 thg 1, 2011

Mà bạn biết làm cái style phân trang giống như trang visaonho.info không nhìn nó đẹp lắm mà ko có tut hướng dẫn

Reply
19:28:00, 3 thg 1, 2011

Chuyện nhỏ thôi Gấu Nâu ơi b-( để đó tớ sẽ viết một bài giới thiệu về nó nhé. Vui lòng chờ trong vòng 24h.

Reply
12:42:00, 14 thg 4, 2011

Anh Hà ơi có xem lỗi phân trang giùm em chưa?

Reply
14:30:00, 14 thg 4, 2011

A vừa mới xem. A thấy em nên chuyển phần CSS phía sau dòng ]]></b:skin> về trước dòng đó để tránh lỗi Template, khi di chuyển nhớ bỏ các thẻ

<style type="text/css">

</style>

Về phân trang e nên đổi kiểu phân trang khác, kiểu phân trang đang dùng bị lỗi chưa fix được. Chú ý lại cách cài đặt bài đăng, chứ nếu đã thay Blog1 bằng Blog2 thì k thể nào gặp lỗi vậy

Reply
Nặc danh
15:17:00, 5 thg 7, 2012

nhược điểm của phân trang này là khi xem bài viết thì phân trang vẫn hiện ra, như thế cũng được nhưng xem ra nó cũng vô lý thế nào ấy.
http://www.imagesnatcher.com/img/47f91c78c896834f/44a203.png

Reply
Nội quy! Đóng lại Khi bạn viết bình luận, cần tuân thủ một số quy tắc sau:
» Bình luận phải nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Có thể sử dụng các thẻ <b> … </b>,<i> … </i>, <a href="URL..."> ... </a>.
» Yêu cầu thủ thuật tại mục Yêu cầu thủ thuật hoặc hỏi tại mục Hỏi và Đáp.
More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa

Next post: Bài đăng Mới hơn

Previous post: Bài đăng Cũ hơn