• Tư vấn điều trị
      bệnh khàn tiếng


    www.trikhantieng.com

    Liên hệ + 0913163316

BlogList111

Việt Nam Gia Phả, nơi lưu trữ Gia Phả của người Việt Nam  Kiến thức Blogspot Ngonluanho: Nhung cau chuyen thap lua-Tin-Cay-Men Vngreenzone Là một nơi chia sẻ kinh nghiệm làm blogger - Nơi tôn vinh tâm hồn blogger Việt

Tiện ích Top 20 người bình luận cho blogspot

3
23/12/2010

Khuyến khích người đọc để lại nhận xét, bình luận trên blog của bạn là một cách cải thiện lượng truy cập (traffic) cho blog. Và không có cách nào khuyến khích người đọc bình luận tốt hơn cách để tên hay nickname của họ được hiển thị trên blog của bạn. Tiện ích Top những người bình luận (Top Commentators) sẽ thực hiện điều đó một cách hiệu quả. Nó sẽ hiển thị danh sách những người bình luận nhiều nhất với liên kết đến hồ sơ của họ.

Dựa trên code trong tiện ích Top Commentators của Googlesystem và sự giúp đỡ của Hunlock.com, Greenlava tại Bloggersentral.com đã tạo ra tiện ích Top Commentators với sự hỗ trợ của Yahoo pipe, theo 2 kiểu, một kiểu theo list dọc (Kiểu 1) và một kiểu theo dạng đám mây (Kiểu 2).

Dưới đây là Demo cho Kiểu 1.

Top 20 Commentators
Để cài đặt tiện ích này bạn chỉ cần đặt code bên dưới vào một tiện ích HTML/JavaScript khi thiết kế trong Blogger của bạn.

<!-- Top commentators widget v1 Start -->
<script type="text/javascript">
function getYpipe(feed) {
document.write('<ol>');
var i;
for (i = 0; i < feed.count ; i++)
{
var href = "'" + feed.value.items[i].link + "'";
if(feed.value.items[i].link == "")
var item ="<li>" + feed.value.items[i].title + "</li>";
else
var item = "<li>" + "<a href="+ href + '" target="_blank">' + feed.value.items[i].title + "</a> </li>";
document.write(item);
}
document.write('</ol>');
}
</script>
<script src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?
YourBlogUrl=http://huynh-nhat-ha.blogspot.com
&ExcludedNick1=Huỳnh Nhật Hà
&ExcludedNick2=
&ShowHowMany=20 // Số người bình luận được liệt kê
&_callback=getYpipe
&_id=23022d7836bf2dd3c10a329feb9be26a
&_render=json"
type="text/javascript"></script>
<!-- Top commentators widget End -->

Trong đoạn code trên, bạn cần thay huynh-nhat-ha thành tên blogspot của bạn và thay Huỳnh Nhật Hà thành tên hoặc nickname của bạn. Ở dòng ExcludedNick2 =, bạn có thể thêm nickname của người bình luận mà bạn không muốn được liệt vào tiện ích (đương nhiên tên hay nickname của bạn cũng không được liệt vào đây và nickname Anonymous cũng được loại ra về mặc định nên không cần thêm vào).

Dưới đây là Demo cho Kiểu 2.

Top 20 Commentators

Để cài đặt tiện ích này bạn chỉ cần đặt code bên dưới vào một tiện ích HTML/JavaScript khi thiết kế trong Blogger của bạn.

<!-- Top Commentators Cloud Start
(c) 2010 Blogger Sentral. Original code by http://www.bloggersentral.com/. Please do not remove this credit and the “Make your own” link at the bottom of the code.-->
<div style="text-align:justify;line-height:1.2;">
<script type="text/javascript">
function cCloud(feed) {
max = 0;
min = 10000;
//finding highest and lowest count
for (i=0;i<feed.count;i++)
{
ccCount = feed.value.items[i].commentcount * 1;
if (ccCount > max)
{
max = ccCount;
}
if (ccCount < min)
{
min = ccCount;
}
}
ccCountD = "";
display = "";
for (j=0;j<feed.count;j++)
{
ccdiff = feed.value.items[j].commentcount - min;
ccFontsize = 80 + (ccdiff * 100) / (max - min) + "%";
ccUrl = "'" + feed.value.items[j].authorurl + "'";
ccCountD = "(" + feed.value.items[j].commentcount + ")";//comment count
ccName = feed.value.items[j].title + ccCountD;
ccLName = "<a style='font-size:" + ccFontsize + "' href=" + ccUrl + " target='_blank'>" + ccName + "</a>";//clickable commentator name
display = display + ccLName + " ";
}
document.write(display);
}
</script>
<script src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?
YourBlogUrl=http://huynh-nhat-ha.blogspot.com
&Exclusions=Anonymous,Huỳnh Nhật Hà
&ShowHowMany=20 // Số người bình luận được liệt kê
&Order=alphabet
&_callback=cCloud
&_id=cfa196644e1d6159c9183548c4b5e2f5
&_render=json"
type="text/javascript"></script>
</div>
<!-- Top Commentators Cloud End -->

Trong đoạn code trên, bạn cần thay huynh-nhat-ha thành tên blogspot của bạn và thay Huỳnh Nhật Hà thành tên hoặc nickname của bạn. Ở dòng &Exclusions=, liệt kê nickname mà bạn không muốn hiển thị trong tiện ích này, phân cách giữa các tên bằng dấu phẩy (,) và không chứa khoảng trống. Dòng &Order=alphabet biểu thị danh sách theo thứ tự bảng chữ cái, nếu muốn danh sách theo tần số thì sử dụng &Order=frequency.

Nếu bạn sử dụng Hệ thống nhận xét Disqus thì có thể sử dụng tiện ích Top Commentators của Disqus. Tiện ích này có hiển thị Avatar cho người bình luận.

Top Commentators

Để cài đặt tiện ích này bạn chỉ cần đặt code bên dưới vào một tiện ích HTML/JavaScript khi thiết kế trong Blogger của bạn.

<div id="topcommenters" class="dsq-widget">
<script type="text/javascript" src="http://huynh-nhat-ha.disqus.com/top_commenters_widget.js?num_items=10&hide_mods=0&hide_avatars=0&avatar_size=32"></script>
</div>

Trong đoạn code trên, bạn cần thay huynh-nhat-ha bằng shortname khi bạn đăng ký tài khoản Disqus.

{3 bình luậnAdd yours ?}

20:27:00, 16 thg 9, 2011

Theo Hệ thống này cập nhật thì em đang là người dẫn đầu comment anh Hà ạ! hì hì

Reply
20:39:00, 16 thg 9, 2011

@Linh Dung Nếu tính trong tháng 9 thì e đang top trên 60 còm, Yolks xếp thứ nhì trên 40 còm, còn Ngọn lửa nhỏ thứ 3 với 20 còm :51). Anh k thống kê bằng cái này đâu.

Reply
22:20:00, 6 thg 2, 2014

hay

Reply
Nội quy! Đóng lại Khi bạn viết bình luận, cần tuân thủ một số quy tắc sau:
» Bình luận phải nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Có thể sử dụng các thẻ <b> … </b>,<i> … </i>, <a href="URL..."> ... </a>.
» Yêu cầu thủ thuật tại mục Yêu cầu thủ thuật hoặc hỏi tại mục Hỏi và Đáp.
More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa

Next post: Bài đăng Mới hơn

Previous post: Bài đăng Cũ hơn