• Tư vấn điều trị
      bệnh khàn tiếng


    www.trikhantieng.com

    Liên hệ + 0913163316

BlogList111

Việt Nam Gia Phả, nơi lưu trữ Gia Phả của người Việt Nam  Kiến thức Blogspot Ngonluanho: Nhung cau chuyen thap lua-Tin-Cay-Men Vngreenzone Là một nơi chia sẻ kinh nghiệm làm blogger - Nơi tôn vinh tâm hồn blogger Việt

Biểu tượng cảm xúc cho nhận xét bằng CSS và jQuery

4
20/01/2011

 jQuery CSSEmoticons là một plugin jQuery đơn giản có sử dụng CSS3 cho phép biến đối các biểu tượng cảm xúc bằng text trên trang web thành các biểu tượng mặt cười dễ thương bằng định dạng CSS3 thuần túy. Plugin này do Steve Schwartz phát triển và áp dụng cho Wordpress. Plugin này có sử dụng các thuộc tính CSS3 như transform, border-radius, box-shadow, gradient, và transition nên nó chỉ được hỗ trợ bởi các công cụ trình duyệt như FireFox, Chrome, Safari và Opera. Nó cũng hoạt động trên các trình duyệt điện thoại di động như iPhone và Android. Trên Internet Explorer, các biểu tượng cảm xúc chỉ hiển thị như những biểu tượng text nguyên gốc do IE chưa hỗ trợ các thuộc tính CSS3.

jQuery CSSEmoticons đã được Wordpress tích hợp và có trang hướng dẫn cài đặt plugin này. Tuy nhiên Blogger vẫn thiệt thòi là chưa được ứng dụng plugin này. Chính vì thế tôi cố gắng nghiên cứu, thử nghiệm và cuối cùng đã áp dụng được cho nhận xét trên Blogger (jQuery CSSEmoticons plugin for Blogger).

Bạn có thể xem Demo.

Nếu bạn thích plugin này thì hãy thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1. Đăng nhập Blogger, vào Design >> Edit HTML, chọn Expand Widget Templates. Đặt đoạn CSS sau vào trước dòng ]]></b:skin>.

/* jQuery CSSEmoticons plugin 0.2.8Copyright (c) 2010 Steve Schwartz (JangoSteve)Dual licensed under the MIT and GPL licenses:http://www.opensource.org/licenses/mit-license.phphttp://www.gnu.org/licenses/gpl.htmlDate:Sun Sep 20 10:00:00 2010 -0500*//* Basic styles for emoticons */span.css-emoticon{font-family:"Trebuchet MS";/* seems to give the best and most consistent emoticon appearance */font-size:0.65em;font-weight:bold;color:#000;display:inline-block;overflow:hidden;vertical-align:middle;transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg);width:1.54em;/* note that this is a multiple of this span's font-size,not containing text font-size */height:1.54em;/* so,relative to containing text,width and height are 0.9 x 1.6 = 1.44em */text-align:center;padding:0;line-height:1.34em;-moz-border-radius:1.54em;-webkit-border-radius:1.54em;border-radius:1.54em;-moz-box-shadow:1px -1px 2px rgba(0,0,0,0.5);-webkit-box-shadow:1px -1px 2px rgba(0,0,0,0.5);box-shadow:1px -1px 2px rgba(0,0,0,0.5);border:1px solid rgba(0,0,0,0.25);background-color:#fc0;background-image:-webkit-gradient(linear,right top,left top,color-stop(0.41,rgb(255,204,0)),color-stop(0.56,rgb(255,221,85)),color-stop(1,rgb(255,238,170)));background-image:-moz-linear-gradient(center right,rgb(255,204,0) 41%,rgb(255,221,85) 56%,rgb(255,238,170) 100%);-webkit-transition-property:color,background,transform;-webkit-transition-duration:1s,1s;-webkit-transition-timing-function:linear,ease-in}
/* Styles for two-character emoticons that need more letter-spacing for proportionality */span.css-emoticon.spaced-emoticon{padding-left:0.2em;width:1.34em;letter-spacing:0.2em}
/* This is a dirty dirty hack,because webkit doesn't properly do the padding+width=total-width as it shouldI think the width of the border may be throwing things off,because it's more noticable for small icons */@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 0){span.css-emoticon.spaced-emoticon{width:1.4em}
}
/* Styles for emoticons that need to have smaller characters to fit inside the circle */span.css-emoticon.small-emoticon{font-size:0.55em;width:1.82em;height:1.82em;line-height:1.72em;-moz-border-radius:1.82em;-webkit-border-radius:1.82em;border-radius:1.82em}
span.css-emoticon.small-emoticon.spaced-emoticon{padding-left:0;width:1.82em;letter-spacing:0.1em}
/* Styles for additional colors */span.css-emoticon.red-emoticon{background-color:#eb0542;background-image:-webkit-gradient(linear,right top,left top,color-stop(0.41,rgb(235,5,66)),color-stop(0.56,rgb(235,38,90)),color-stop(1,rgb(250,55,110)));background-image:-moz-linear-gradient(center right,rgb(235,5,66) 41%,rgb(235,38,90) 56%,rgb(250,55,110) 100%)}
span.css-emoticon.pink-emoticon{background-color:#ff8fd4;background-image:-webkit-gradient(linear,right top,left top,color-stop(0.41,rgb(255,143,212)),color-stop(0.56,rgb(255,153,216)),color-stop(1,rgb(255,173,225)));background-image:-moz-linear-gradient(center right,rgb(255,143,212) 41%,rgb(255,153,216) 56%,rgb(255,173,225) 100%)}
/* styles for emoticons that need no rotation,like O_o */span.css-emoticon.no-rotate{transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg);-moz-box-shadow:1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.5);-webkit-box-shadow:1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.5);box-shadow:1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.5);font-size:0.45em;width:2.2em;height:2.2em;line-height:1.9em;-moz-border-radius:2.2em;-webkit-border-radius:2.2em;border-radius:2.2em;background-image:-webkit-gradient(linear,right bottom,right top,color-stop(0.41,rgb(255,204,0)),color-stop(0.56,rgb(255,221,85)),color-stop(1,rgb(255,238,170)));background-image:-moz-linear-gradient(center bottom,rgb(255,204,0) 41%,rgb(255,221,85) 56%,rgb(255,238,170) 100%)}
span.css-emoticon.no-rotate.red-emoticon{background-image:-webkit-gradient(linear,right bottom,right top,color-stop(0.41,rgb(235,5,66)),color-stop(0.56,rgb(235,38,90)),color-stop(1,rgb(250,55,110)));background-image:-moz-linear-gradient(center bottom,rgb(235,5,66) 41%,rgb(235,38,90) 56%,rgb(250,55,110) 100%)}
span.css-emoticon.no-rotate.pink-emoticon{background-image:-webkit-gradient(linear,right bottom,right top,color-stop(0.41,rgb(255,143,212)),color-stop(0.56,rgb(255,153,216)),color-stop(1,rgb(255,173,225)));background-image:-moz-linear-gradient(center bottom,rgb(255,143,212) 41%,rgb(255,153,216) 56%,rgb(255,173,225) 100%)}
/* Styles for emoticons that need to be rotated counter-clockwise,like <3 */span.css-emoticon.counter-rotated{transform:rotate(-90deg);-webkit-transform:rotate(-90deg);-moz-transform:rotate(-90deg);-o-transform:rotate(-90deg);-moz-box-shadow:-1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.5);-webkit-box-shadow:-1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.5);box-shadow:-1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.5);background-image:-webkit-gradient(linear,left top,right top,color-stop(0.41,rgb(255,204,0)),color-stop(0.56,rgb(255,221,85)),color-stop(1,rgb(255,238,170)));background-image:-moz-linear-gradient(center left,rgb(255,204,0) 41%,rgb(255,221,85) 56%,rgb(255,238,170) 100%)} span.css-emoticon.counter-rotated.red-emoticon{background-image:-webkit-gradient(linear,left top,right top,color-stop(0.41,rgb(235,5,66)),color-stop(0.56,rgb(235,38,90)),color-stop(1,rgb(250,55,110)));background-image:-moz-linear-gradient(center left,rgb(235,5,66) 41%,rgb(235,38,90) 56%,rgb(250,55,110) 100%)} span.css-emoticon.counter-rotated.pink-emoticon{background-image:-webkit-gradient(linear,left top,right top,color-stop(0.41,rgb(255,143,212)),color-stop(0.56,rgb(255,153,216)),color-stop(1,rgb(255,173,225)));background-image:-moz-linear-gradient(center left,rgb(255,143,212) 41%,rgb(255,153,216) 56%,rgb(255,173,225) 100%)} /* Styles for animated states */span.css-emoticon.un-transformed-emoticon,span.css-emoticon.animated-emoticon:hover{/* font-size:inherit;font-weight:inherit;vertical-align:inherit;line-height:inherit;font-family:inherit;*/letter-spacing:inherit;color:inherit;overflow:visible;transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg);background:none;background-image:none;box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;border-color:transparent}


Bước 2. Đặt trước thẻ </head> với dòng code sau đây.

<script src="http://cdn0.alfajango.com/javascripts/jquery-1.4.2.min.js" type="text/javascript"></script>

Nếu bạn muốn gọn hơn thì kết hợp Bước 1 và Bước 2, chỉ cần đặt đoạn code dưới đây vào trước thẻ </head>.

<link href="http://cdn0.alfajango.com/stylesheets/jquery.cssemoticons.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="http://cdn0.alfajango.com/javascripts/jquery-1.4.2.min.js" type="text/javascript"></script>

Bước 3. Đặt đoạn code sau đây vào trước thẻ </body>.

<script src='http://dl.dropbox.com/u/684300/jquery.cssemoticons.min.js' type='text/javascript'></script>
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function(){
$('.comment-body p').emoticonize({
//delay: 800,
//animate: false,
//exclude: 'pre, code, .no-emoticons'
});
})
</script>

Bạn cần download file cssemotiocons.js về và upload lên host để xài riêng cho blog của bạn.

Bước 4. Tìm dòng <b:if cond='data:post.embedCommentForm'> và đặt trước nó với dòng code sau đây.

<img border='0' height="70" src='http://bit.ly/goWvip' width="550"/>

Lưu Template là OK.

Đối với các công cụ trình duyệt hỗ trợ plugin này thì các biểu tượng cảm xúc trông như thế này.Còn đối với IE thì hiển thị như thế này.Và đây là chuỗi các nhóm ký tự tương ứng với các biểu tượng cảm xúc ở trên.

:c)          :^)           :-D          :-(          :-9          ;-)           :-P          :-p          :-b          :-O          :-/           :-X           :-#          :'(           B-)           8-)          ;*(           :-*           :-\          ?-)          : )           : ]           = ]          = )           8 )           : }           : D          8 D          X D          x D          = D          : (          : [          : {          = (          ; )          ; ]          ; D          : P          : p          = P          = p           : b           : O          8 O          : /          = /          : S          : #           : X          B )           : |           : \           = \           : *           : >          : <           :)          :]          =]          =)          8)          :}          :D          :(          :[          :{          =(          ;)          ;]          ;D          :P          :p          =P          =p          :b          :O          :/          =/          :S           :#          :X          B)          :|

Hoan hô, đây quả là một kỳ công của Steve Schwartz và cũng là một nỗ lực tuyệt vời của Huỳnh Nhật Hà :ha để phổ biến plugin này cho cộng đồng Blogger.

{4 bình luậnAdd yours ?}

10:58:00, 20 thg 1, 2011

Em đang gặp rắc rối với phần Custom Domain . Khi nào rảnh anh pm em ngoài Y!H nhé có gì e gửi info anh setup giúp .
E thử rồi mà vẫn chưa dc !
Thanks a !

Reply
01:24:00, 1 thg 5, 2014

:1) :1)

Reply
Nội quy! Đóng lại Khi bạn viết bình luận, cần tuân thủ một số quy tắc sau:
» Bình luận phải nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Có thể sử dụng các thẻ <b> … </b>,<i> … </i>, <a href="URL..."> ... </a>.
» Yêu cầu thủ thuật tại mục Yêu cầu thủ thuật hoặc hỏi tại mục Hỏi và Đáp.
More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa

Next post: Bài đăng Mới hơn

Previous post: Bài đăng Cũ hơn