• Tư vấn điều trị
      bệnh khàn tiếng


    www.trikhantieng.com

    Liên hệ + 0913163316

BlogList111

Việt Nam Gia Phả, nơi lưu trữ Gia Phả của người Việt Nam  Kiến thức Blogspot Ngonluanho: Nhung cau chuyen thap lua-Tin-Cay-Men Vngreenzone Là một nơi chia sẻ kinh nghiệm làm blogger - Nơi tôn vinh tâm hồn blogger Việt

Chèn biểu tượng cảm xúc vào nhận xét dạng input

157
18/09/2011

Chắc hẳn bạn cũng biết rằng hệ thống nhận xét của Blogspot có phần khung viết nhận xét (Comments Form and Editor) dưới dạng nhúng từ bên ngoài qua thẻ iframe do đó chúng ta không thể chèn biểu tượng cảm xúc (Emoticons) vào nhận xét bằng phương pháp input như Wordpress. Để giải quyết vấn đề này, chỉ có một cách là tạo khung nhận xét riêng theo kiểu Wordpress cho Blogspot. Tuy nhiên tạm thời mình chưa tìm ra giải pháp vì thế có thể áp dụng một thủ thuật trung gian, tức là tạo tính năng chèn biểu tượng cảm xúc trực tiếp vào một vùng text (textarea) kết hợp nút chọn để người dùng copy mã nhập rồi dán vào khung viết nhận xét, ngoài ra còn có chức năng chèn các thẻ như <b>, <i>, <em>, <a>. Hy vọng đây sẽ là bàn đạp để chúng ta tiến thêm một bước trong công cuộc hiện đại hóa hệ thống nhận xét của Blogspot.

Bạn có thể xem Demo ở phần viết bình luận của Thủ thuật Blogger.


Thủ thuật này đã kết hợp thủ thuật tạo bộ biểu tượng cảm xúc cho nhận xét vì thế nếu áp dụng thủ thuật này thì bạn cần tháo thủ thuật cũ liên quan (nếu đã cài đặt rồi) và thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1. Đăng nhập Blogger, vào Design >> Edit HTML, chọn Expand Widget Templates. Đặt đoạn code sau đây vào trước thẻ </body>. Đây là script chức năng cho bộ biểu tượng cảm xúc hoạt động.

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
//Emoticons for Blogger Comments || Author: Huynh Nhat Ha || http://www.thuthuatblogger.info || © Copyright 2010
function emoticonBloggerHuynhNhatHa() {

if(!document.getElementById) {return;} // no support

bodyText = document.getElementById('comments-block');

theText = bodyText.innerHTML;
theText = theText.replace(/:1\)/g,'<img src="http://2.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmbVU_kkAI/AAAAAAAAAEk/i8I-QCsR-SU/s1600/49.gif" />');
theText = theText.replace(/:2\)/g,'<img src="http://4.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmb0X8B7dI/AAAAAAAAAEo/kIL3qY4z64c/s1600/102.gif" />');
theText = theText.replace(/:3\)/g,'<img src="http://2.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmcTfeKNWI/AAAAAAAAAEs/diNANNZkMyQ/s1600/113.gif" />');
theText = theText.replace(/:4\)/g,'<img src="http://1.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmc01yNOUI/AAAAAAAAAEw/Zn6dL8OwwTo/s1600/93.gif" />');
theText = theText.replace(/:5\)/g,'<img src="http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmdWcMGnWI/AAAAAAAAAE0/akbkAp24xLQ/s1600/61.gif" />');
theText = theText.replace(/:6\)/g,'<img src="http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmd6T7Xn4I/AAAAAAAAAE4/U0uh6Hoq_sI/s1600/134.gif" />');
theText = theText.replace(/:7\)/g,'<img src="http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmehTlZqII/AAAAAAAAAFA/l_mADXotyKQ/s1600/39.gif" />');
theText = theText.replace(/:8\)/g,'<img src="http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTme6tBMcOI/AAAAAAAAAFE/DAolMctYPqw/s1600/106.gif" />');
theText = theText.replace(/:9\)/g,'<img src="http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmfX20J-yI/AAAAAAAAAFI/tII_6K4KRCQ/s1600/43.gif" />');
theText = theText.replace(/:A\)/g,'<img src="http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmf1ADx2fI/AAAAAAAAAFM/TKSlxW-3sck/s1600/111.gif" />');
theText = theText.replace(/:B\)/g,'<img src="http://2.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmg0FnIr4I/AAAAAAAAAFQ/D7j1I62S9Qk/s1600/48.gif" />');
theText = theText.replace(/:C\)/g,'<img src="http://2.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmhNLMIPgI/AAAAAAAAAFU/gDc0r27mvVE/s1600/54.gif" />');
theText = theText.replace(/:D\)/g,'<img src="http://4.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmhqcoiABI/AAAAAAAAAFY/USDzcaOHCUA/s1600/63.gif" />');
theText = theText.replace(/:E\)/g,'<img src="http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmiEhF5zeI/AAAAAAAAAFc/jTXlR5srhac/s1600/100.gif" />');
theText = theText.replace(/:F\)/g,'<img src="http://4.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmi8fWtW3I/AAAAAAAAAFg/whJrnaxVlMg/s1600/45.gif" />');
theText = theText.replace(/:G\)/g,'<img src="http://1.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmjoGrMk2I/AAAAAAAAAFk/l6Qyx1zDYSw/s1600/77.gif" />');
theText = theText.replace(/:H\)/g,'<img src="http://1.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmkKU7ogHI/AAAAAAAAAFo/Pz7Y8TFiuBY/s1600/86.gif" />');
theText = theText.replace(/:I\)/g,'<img src="http://4.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmkoSLCwpI/AAAAAAAAAFs/yA9mJ4RIeig/s1600/94.gif" />');
theText = theText.replace(/:J\)/g,'<img src="http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmk8pAvkXI/AAAAAAAAAFw/_vZNhJpZWXk/s1600/83.gif" />');
theText = theText.replace(/:K\)/g,'<img src="http://4.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmlWub0TUI/AAAAAAAAAF0/W9Rj1z_nx8U/s1600/59.gif" />');
theText = theText.replace(/:L\)/g,'<img src="http://lh4.googleusercontent.com/-Jkm1_kmUV-o/TW3rxDgKE-I/AAAAAAAAAJ8/DPc2XyQXovg/s1600/soldierbaby.gif" />');
theText = theText.replace(/:M\)/g,'<img src="http://lh4.googleusercontent.com/-JsBeD8OhIGA/TW3rqDDSGFI/AAAAAAAAAJw/IEVj5KX08c4/s1600/alo.gif" />');
theText = theText.replace(/:N\)/g,'<img src="http://lh6.googleusercontent.com/-gIeSsZ94xUU/TW3ru9VpcFI/AAAAAAAAAJ4/H5esmIaOUBA/s1600/shutup.gif" />');
theText = theText.replace(/:O\)/g,'<img src="http://lh6.googleusercontent.com/-fu3iaiaFn1Y/TW3ry-NJcrI/AAAAAAAAAKA/N_MUfucV_do/s1600/yeulam.gif" />');
theText = theText.replace(/:P\)/g,'<img src="http://lh6.googleusercontent.com/-yLDJ0T3p65E/TW3rs-cFoAI/AAAAAAAAAJ0/aa8YOxeo3oc/s1600/datbomb.gif" />');

bodyText.innerHTML = theText;}
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
emoticonBloggerHuynhNhatHa();
</script>
</b:if>

Cần chú ý để chức năng biểu tượng cảm xúc hoạt động trong phần nhận xét thì bạn phải thay đổi ID comments-block cho phù hợp. ID này nằm trong một thẻ chỉ định thành phần chứa các dữ liệu của nhận xét, thẻ này thường nằm ngay trước dòng <b:loop values='data:post.comments' var='comment'>. Tùy theo cách đặt tên của người thiết kế Template mà id này có thể có tên khác nhau ví dụ: comments-block, comments-block3, comments_block, cm_block, commentsblock …

Bước 2. Tìm đến đoạn code như bên dưới. Đoạn code này biểu thị phần khung viết nhận xét.

<data:blogTeamBlogMessage/>
<a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
<iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>

Đặt trước đoạn code trên bằng đoạn code bên dưới:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// Script to insert Emoticons and Links on Blogspot Comments V1 by www.thuthuatblogger.info
function comments_URL() {
var r = prompt("Nhập địa chỉ trang", "http://");
var p = prompt("Nhập link text hiển thị", "Text");
if(r != "") ; if(p != ""){
document.getElementById('comments_input').value += "<a href='" + r + "' rel='nofollow'>" + p + "<\/a>";
} else {
alert("Bạn đã nhập xong dữ liệu");
}
}
function comments_HTML() {
document.getElementById('comments_input').value += '<a href=\'http://URL dẫn đến link \'>Trang<\/a>';
}
function comments_B() {
document.getElementById('comments_input').value += '<b><\/b>';
}
function comments_I() {
document.getElementById('comments_input').value += '<i><\/i>';
}
function comments_EM() {
document.getElementById('comments_input').value += '<em><\/em>';
}
function moreSmilies() {
document.getElementById('smiley-more').style.display = 'inline';
document.getElementById('smiley-toggle').innerHTML = '<a href="javascript:lessSmilies()">&laquo;&nbsp;Less</a></span>';
}
function lessSmilies() {
document.getElementById('smiley-more').style.display = 'none';
document.getElementById('smiley-toggle').innerHTML = '<a href="javascript:moreSmilies()">More&nbsp;&raquo;</a>';
}
//]]>
</script>
<style>
#comments_insert {padding:0;margin:0;width:600px;float:left;text-align: center}
#comments_insert img {padding:0;border:none;margin:2px}
.text_style_wrap {margin-top:10px;}
.text_style {border:1px solid #069;padding:3px;background: #d8eaee}
#comments_insert a {text-decoration:none}
#comments_HTML {display: none}
#comments_input {margin-top:10px}
.tooltip{outline:none;cursor:help;text-decoration:none;position:relative}
.tooltip span{margin-left:-999em;position:absolute}
.tooltip:hover span{border-radius:5px 5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;box-shadow:5px 5px 5px rgba(0,0,0,0.1);-webkit-box-shadow:5px 5px rgba(0,0,0,0.1);-moz-box-shadow:5px 5px rgba(0,0,0,0.1);font-family:Calibri,Tahoma,Geneva,sans-serif;position:absolute;left:1em;top:2em;z-index:99;margin-left:0;width:300px}
.tooltip:hover img{border:0;margin:-10px 0 0 -55px;float:left;position:absolute}
.tooltip:hover em{font-family:Candara,Tahoma,Geneva,sans-serif;font-size:1.2em;font-weight:bold;display:block;padding:0.2em 0 0.6em 0}
.help{padding: 0.8em 1em; background: #FFCCAA; border: 1px solid #FF3334;text-align:justify;color:#000}
</style>
<!--[if IE]> <style> #comments_URL {display: none} #comments_HTML {display:inline} </style> <![endif]-->

<div id='comments_insert'>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:1) &quot;;'><img src='http://2.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmbVU_kkAI/AAAAAAAAAEk/i8I-QCsR-SU/s1600/49.gif' style='border: 0; padding:0' title='hê hê hê'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:2) &quot;;'><img src='http://4.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmb0X8B7dI/AAAAAAAAAEo/kIL3qY4z64c/s1600/102.gif' style='border: 0; padding:0' title='hôn hôn'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:3) &quot;;'><img src='http://2.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmcTfeKNWI/AAAAAAAAAEs/diNANNZkMyQ/s1600/113.gif' style='border: 0; padding:0' title='ua ua ua'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:4) &quot;;'><img src='http://1.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmc01yNOUI/AAAAAAAAAEw/Zn6dL8OwwTo/s1600/93.gif' style='border: 0; padding:0' title='nhìn nè'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:5) &quot;;'><img src='http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmdWcMGnWI/AAAAAAAAAE0/akbkAp24xLQ/s1600/61.gif' style='border: 0; padding:0' title='vỗ tay'/></a>
<span id='smiley-more' style='display: none;'>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:6) &quot;;'><img src='http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmd6T7Xn4I/AAAAAAAAAE4/U0uh6Hoq_sI/s1600/134.gif' style='border: 0; padding:0' title='tát bớp'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:7) &quot;;'><img src='http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmehTlZqII/AAAAAAAAAFA/l_mADXotyKQ/s1600/39.gif' style='border: 0; padding:0' title='rơi lệ'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:8) &quot;;'><img src='http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTme6tBMcOI/AAAAAAAAAFE/DAolMctYPqw/s1600/106.gif' style='border: 0; padding:0' title='money money'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:9) &quot;;'><img src='http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmfX20J-yI/AAAAAAAAAFI/tII_6K4KRCQ/s1600/43.gif' style='border: 0; padding:0' title='lêu lêu'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:A) &quot;;'><img src='http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmf1ADx2fI/AAAAAAAAAFM/TKSlxW-3sck/s1600/111.gif' style='border: 0; padding:0' title='lắc đầu'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:B) &quot;;'><img src='http://2.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmg0FnIr4I/AAAAAAAAAFQ/D7j1I62S9Qk/s1600/48.gif' style='border: 0; padding:0' title='khóc ròng'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:C) &quot;;'><img src='http://2.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmhNLMIPgI/AAAAAAAAAFU/gDc0r27mvVE/s1600/54.gif' style='border: 0; padding:0' title='I don’t know'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:D) &quot;;'><img src='http://4.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmhqcoiABI/AAAAAAAAAFY/USDzcaOHCUA/s1600/63.gif' style='border: 0; padding:0' title='hi hi hi'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:E) &quot;;'><img src='http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmiEhF5zeI/AAAAAAAAAFc/jTXlR5srhac/s1600/100.gif' style='border: 0; padding:0' title='đá một phát'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:F) &quot;;'><img src='http://4.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmi8fWtW3I/AAAAAAAAAFg/whJrnaxVlMg/s1600/45.gif' style='border: 0; padding:0' title='cười lớn giơ răng'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:G) &quot;;'><img src='http://1.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmjoGrMk2I/AAAAAAAAAFk/l6Qyx1zDYSw/s1600/77.gif' style='border: 0; padding:0' title='cụng ly'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:H) &quot;;'><img src='http://1.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmkKU7ogHI/AAAAAAAAAFo/Pz7Y8TFiuBY/s1600/86.gif' style='border: 0; padding:0' title='chém gió'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:I) &quot;;'><img src='http://4.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmkoSLCwpI/AAAAAAAAAFs/yA9mJ4RIeig/s1600/94.gif' style='border: 0; padding:0' title='bắt tay'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:J) &quot;;'><img src='http://3.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmk8pAvkXI/AAAAAAAAAFw/_vZNhJpZWXk/s1600/83.gif' style='border: 0; padding:0' title='ăn ăn ăn'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:K) &quot;;'><img src='http://4.bp.blogspot.com/_XwhCottp9-E/TTmlWub0TUI/AAAAAAAAAF0/W9Rj1z_nx8U/s1600/59.gif' style='border: 0; padding:0' title='byyeee'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:L) &quot;;'><img src='http://lh4.googleusercontent.com/-Jkm1_kmUV-o/TW3rxDgKE-I/AAAAAAAAAJ8/DPc2XyQXovg/s1600/soldierbaby.gif' style='border: 0; padding:0' title='nhóc lính'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:M) &quot;;'><img src='http://lh4.googleusercontent.com/-JsBeD8OhIGA/TW3rqDDSGFI/AAAAAAAAAJw/IEVj5KX08c4/s1600/alo.gif' style='border: 0; padding:0' title='Alo'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:N) &quot;;'><img src='http://lh6.googleusercontent.com/-gIeSsZ94xUU/TW3ru9VpcFI/AAAAAAAAAJ4/H5esmIaOUBA/s1600/shutup.gif' style='border: 0; padding:0' title='Shup up'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:O) &quot;;'><img src='http://lh6.googleusercontent.com/-fu3iaiaFn1Y/TW3ry-NJcrI/AAAAAAAAAKA/N_MUfucV_do/s1600/yeulam.gif' style='border: 0; padding:0' title='Yêu lắm đó'/></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).value += &quot;:P) &quot;;'><img src='http://lh6.googleusercontent.com/-yLDJ0T3p65E/TW3rs-cFoAI/AAAAAAAAAJ0/aa8YOxeo3oc/s1600/datbomb.gif' style='border: 0; padding:0' title='Đặt bom'/></a>
</span>
<span id='smiley-toggle'><a href='javascript:moreSmilies()'>
More &#8594;</a></span>

<div class='text_style_wrap'>
<a href='javascript: void(0);' onClick='comments_B()'><span class='text_style'><b>Chữ đậm</b></span></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='comments_I()'><span class='text_style'><i>Chữ nghiêng</i></span></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='comments_EM()'><span class='text_style'><em>Chữ nghiêng 2</em></span></a>
<a href='javascript: void(0);' id='comments_HTML' onClick='comments_HTML()'><span class='text_style'>Chèn Link</span></a>
<a href='javascript: void(0);' id='comments_URL' onClick='comments_URL()'><span class='text_style'>Chèn Link</span></a>
<script type='text/javascript'>
function openup_parseHTML() { window.open(&quot;http://ha-escapexml.blogspot.com&quot;, &quot;followblog&quot;, &quot;height=540, width=450, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, location=no, directories=no, status=no&quot; ); }
</script>
<a href='javascript:openup_parseHTML()' rel='nofollow' title='Mã hóa code trước khi đưa vào bình luận'><span class='text_style'>Mã hóa code</span></a>
<a class='tooltip' href='javascript: void(0);'><b style='color:#F00'>Help ?</b><span class='help'>Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.</span></a>
</div>
<form name='comments_form'>
<textarea cols='70' id='comments_input' rows='1' style='background: #F8F8FF;margin-bottom:7px'/>
<br/>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.getElementById(&quot;comments_input&quot;).select();'><span class='text_style'>Chọn</span></a>
<a href='javascript: void(0);' onClick='document.comments_form.reset();'><span class='text_style'>Xóa</span></a>
</form>
</div>

Lưu Template. Trên đây mình gắn sẳn 25 biểu tượng cảm xúc, nếu các bạn muốn thêm thì có thể tự nghiên cứu để gắn thêm vào, đảm bảo sự đồng nhất biểu tượng theo thứ tự ở Bước 1 và Bước 2. Những phần được đánh dấu màu đỏ là những phần bạn có thể tùy biến theo ý thích của mình.

{157 bình luậnAdd yours ?}

01:36:00, 18 thg 9, 2011

Một bước tiến mới đưa blogspot lên đỉnh cao! Em phải nghiên cứu áp dụng cho blog của mình phát xem sao hì hì.

Reply
01:49:00, 18 thg 9, 2011

Tuyệt vời! cảm ơn vì đã chia sẻ. :55)

Reply
01:53:00, 18 thg 9, 2011

Em test thử cái emo phát nha! :51)

Reply
02:15:00, 18 thg 9, 2011

Em áp dụng vào thì rất ok anh ạ! Nhưng không hiện emo trong comment thì do lỗi có phải ID comments-block không anh? Em đã áp dụng thử các ID mà vẫn chưa thành công anh ạ!

Reply
02:46:00, 18 thg 9, 2011

Ok rồi anh Hà ạ! Tìm mãi cuối cùng cũng ra cái ID comment! :52)

Reply
07:37:00, 18 thg 9, 2011

anh nên chèn thêm 1 cái button tên là "Copy" lưu giá trị đã chọn vào clipboard, và 1 button "Paste" để làm phần việc còn lại, như vậy sẽ tiện hơn.

Reply
07:53:00, 18 thg 9, 2011

pro quá:55):74)

Reply
07:57:00, 18 thg 9, 2011

:70):70):70):70)

Reply
08:00:00, 18 thg 9, 2011

Kiểm tra cái xem nào.

Reply
08:03:00, 18 thg 9, 2011

Thủ thuật thật tuyệt! Vài bữa rảnh sẽ áp dụng vô blog mới được, thanks anh :55)

Reply
10:26:00, 18 thg 9, 2011

:62) Anh ơi, xem giúp em cái này với, nó bị lỗi hổng có hiện thị được đoạn code thứ 2, chẳng hiểu tại sao nữa, trăm sự nhờ anh đó http://vatinam.blogspot.com/2011/09/247031.html :54)

Reply
Yolks
AUTHOR
10:52:00, 18 thg 9, 2011

:51):52):53):54):55) Test

Reply
11:04:00, 18 thg 9, 2011

@Linh Dung
Tìm id kiểu gì thế bạn, mình cũng không hiện được emo :62)

Reply
11:30:00, 18 thg 9, 2011

@Bmaster ID này bao quanh khung nhận xét mới bạn ạ! Bạn tìm ID trên dòng này xem sao? <b:loop values='data:post.comments' var='comment'> Chúc bạn mày mò thành công! :51)

Reply
11:34:00, 18 thg 9, 2011

Bác nào xài comments phân cấp của bác TN thì chỉ cần thay bodyText = document.getElementById('comments-block'); thành bodyText = document.getElementById('cm_block'); là ok. :53)

Reply
13:15:00, 18 thg 9, 2011

@Linh Dung Hồi sáng giờ anh cũng để cái ID comment như em nói nhưng có được đâu, anh cũng xài comment của Vnblogspot :51)

Reply
14:00:00, 18 thg 9, 2011

@NoctÝ kiến của Noct rất hữu ích, sẽ tiếp tục hoàn thiện. Thank you so much.

Reply
14:04:00, 18 thg 9, 2011

@Lee Peace Hì em cũng không biết của anh như thế nào nhưng mà dùng của Bác TN thì cái ID cm_block bao hết khung nhận xét anh ạ! Anh xem kỹ lại xem sao nhé?

Reply
14:06:00, 18 thg 9, 2011

@Linh Dung Đuáng là bao hết, nhưng ko hiểu sao bên anh ko hiện emo, anh Hà xem giùm em nha :51)

Reply
14:16:00, 18 thg 9, 2011

@Lee Peace Peace thử dùng ID comments thử nhé.

Reply
14:24:00, 18 thg 9, 2011

@Huỳnh Nhật Hà Cũng vẫn vậy anh Hà ơi :51)

Reply
14:39:00, 18 thg 9, 2011

em cũng giống bác Lee Peace rồi ^^

Reply
14:50:00, 18 thg 9, 2011

@Việt Nam Các bạn chờ kiểm tra lại phần emo nhé.

Reply
15:04:00, 18 thg 9, 2011

@Việt Nam Vậy là chỉ em làm thành công à! Đợi anh Hà hoàn thiện TUT như bác Noct nói rồi update tiếp vậy hì hì :51)

Reply
15:05:00, 18 thg 9, 2011

:75):74):73):72):71):69):68):67):66):65)chém thử cái nhé

Reply
15:32:00, 18 thg 9, 2011

@Lee Peace Đã fix rồi các bạn, các bạn thử cài lại nhé (là do code bước 1 bị lệch dấu nên k hoạt động). Bây giờ thì OK rồi.

Reply
15:42:00, 18 thg 9, 2011

@Việt Nam Các bạn lưu ý, nếu ai đã cài bộ emoticons theo hướng dẫn bên blog Duy Phạm thì có thể bỏ quan bước 1, bởi vì cái DP dùng là tham khảo từ code emoticons của mình có từ năm 2010.

Reply
15:47:00, 18 thg 9, 2011

@NoctCái nút Copy to clipboard thì có thể được chứ Paste thì k được, làm sao paste vào cái khung comment iframe được. Nếu thế thì đâu cần đến thủ thuật này hè :51)

Reply
15:51:00, 18 thg 9, 2011

@Huỳnh Nhật Hà Lúc tối anh post bài chưa fix gì mà sao em thực hiện vẫn hoạt động anh nhỉ? Em cũng không hiểu hì hì

Reply
15:52:00, 18 thg 9, 2011

@Linh Dung Vì e dùng code bên Duy Pham hướng dẫn (bước 1) mà

Reply
15:54:00, 18 thg 9, 2011

@Linh Dung Khà khà, khi áp dụng cái này rồi, phải nghĩ ra cách tạo bộ chèn Emo trực tiếp trên Comment Popup cho cái Reply phân cấp. Không thì ae k nhớ mã nhập emo nữa.

Reply
15:55:00, 18 thg 9, 2011

@Huỳnh Nhật Hà Theo em hiểu ý bác Noct thì thêm cái nút Paste để khi mình chọn rồi copy, sau đó nhấp chuột vào khung comment iframe bấm nút Paste để dán vào luôn. Nhưng như thế có lẽ nên thêm 2 nút đó là Copy và Paste để chỉ dùng đến chuột không cần phải Ctrl + C rồi Ctrl + V.

Reply
15:57:00, 18 thg 9, 2011

@Ngọn lửa nhỏ Tạm thời dự án này dừng ở Version 1, để nghiên cứu cách chèn emo và các thẻ b, i, em, a trực tiếp vào cái comments form popup khi nhấn Reply của thèn comments phân cấp. Với xu thế dùng comments phân cấp thì cái này mới đúng là hữu ích đó.

Reply
15:59:00, 18 thg 9, 2011

@Linh Dung Cái code 2 nút đó thì dễ, nhưng cần phải test xem thử có hoạt động với trường hợp này k, waiting.

Reply
16:01:00, 18 thg 9, 2011

@Huỳnh Nhật Hà Anh mà nghiên cứu được cách tạo bộ chèn Emo trực tiếp trên Comment Popup cho cái Reply phân cấp nữa thì ngon. Vì khi reply ở comment phân cấp thì bộ emo input tạo ra cũng bằng không?

Reply
16:05:00, 18 thg 9, 2011

@Linh Dung Hi hi, a đã tính trước vấn đề này rồi nên cũng an tâm, vì cũng có ý tưởng rồi, cần thời gian thử nghiệm xem k biết có thành công k nữa.

Reply
16:26:00, 18 thg 9, 2011

@ Huỳnh Nhật Hà Anh ơi, giúp em cái vụ kia với...

Reply
18:49:00, 18 thg 9, 2011

Mai test thử xem sao. Hà giúp mình về vụ design nhé. Mình gửi email cho Hà rùi đó!

Reply
19:46:00, 18 thg 9, 2011

hay quá! có thêm lựa chọn! Cám ơn anh!

Reply
20:16:00, 18 thg 9, 2011

Cảm ơn anh Hà, hệ thống comment đã vận hành trơn tru rồi :55)

Reply
20:53:00, 18 thg 9, 2011

@Phạm Minh Tâm Cái vụ phân trang bước 2 ấy à, cậu đăng script mà k mã hóa hết thì nó hiện sao được. :51)

Reply
21:45:00, 18 thg 9, 2011

ohh hay phết

Reply
21:45:00, 18 thg 9, 2011

Anh Hà ơi, em muốn nội dung comment bên blog em nó ngang hàng với avatar thì làm thế nào? Mò hoài không ra :51)

Reply
22:54:00, 18 thg 9, 2011

á á hay đấy anh thank anh HÀ nha

Reply
22:55:00, 18 thg 9, 2011

:55):55):55) Mẫu Cho blogspot không?

Reply
23:00:00, 18 thg 9, 2011

@Hoàng Hải Anh đã bắt đầu có cảm giác rợn rợn khi vào trang e rồi đó. Oh my ghost.

Reply
23:20:00, 18 thg 9, 2011

@Linh Dung Báo tin vui cho Linh Dung biết là vụ này đã test thành công 99% rồi đóa nha.

Reply
23:57:00, 18 thg 9, 2011

@Huỳnh Nhật Hà Chờ đợi tin vui từ anh Hà! :53). Hôm qua gần 1h sáng anh post bài này, không biết hôm nay thì thế nào. :65)

Reply
00:01:00, 19 thg 9, 2011

@Linh DungEm định đợi tới đó luôn hả, đi ngủ thôi:51)

Reply
00:03:00, 19 thg 9, 2011

@Lee Peace Em thức khuya quen rồi anh ạ hì hì! Giờ ngủ sớm cũng không được lun!

Reply
00:12:00, 19 thg 9, 2011

@Linh Dung Hì đôi khi sung. Nhưng hôm nay thì giờ đi ngủ đây, dù đã áp dụng thành công cho TTB. Viết TUT thì đợi mai mốt vâỵ :7 :H

Reply
00:17:00, 19 thg 9, 2011

@Huỳnh Nhật Hà Hì em cũng vậy mà anh, chủ yếu là do xem phim khuya thôi, thỉnh thoảng làm chưa xong mà đang hứng quá nên vẫn cố gắng làm cho xong anh ạ! Việc hôm nay chớ để ngày mai hì hì

Reply
10:31:00, 19 thg 9, 2011

@Lee Peace Testing emoticons and links for Threaded Comments with Reply in Popup.
:1) :2) :3) :4) :5) :6) :7) :8) :9):A) :B) :C) :D) :E) :F) :G) :H) :I) :J) :K) :L) :M) :N) :O) :P)

Reply
20:03:00, 19 thg 9, 2011

Em cài lại cái này cho phù hợp với thủ thuật mới của anh thì cứ bị lỗi code ở bước 2: Mẫu của bạn không thể được phân tích cú pháp vì được tạo không đúng. Hãy đảm bảo tất cả các phần từ XML được đóng chính xác.
Thông báo lỗi XML: The element type "span" must be terminated by the matching end-tag "".

Em đã dò lại code nhưng thấy thẻ "span" đều có đóng đầy đủ hết :A)

Reply
20:11:00, 19 thg 9, 2011

:E) :E) :E)

Reply
20:19:00, 19 thg 9, 2011

tìm ra Id và thay rồi nhưng vẫn k hoạt động a Hà ạ>? :C)
Mà bài anh sửa này e k làm đc cũng lỗi như Lee Peace ấy.

Reply
20:21:00, 19 thg 9, 2011

@Lee Peace Híc. Đúng là lúc update bị mất 1 thể đóng span đó. Now update rồi :1)

Reply
20:24:00, 19 thg 9, 2011

@Hoàng Hải Đã update lại rồi, bị mất thẻ đóng span thôi mà :8)

Reply
20:25:00, 19 thg 9, 2011

@Huỳnh Nhật Hà Ổn rồi anh :5)

Reply
20:29:00, 19 thg 9, 2011

@Hoàng Hải E đặt như thế này:
bodyText = document.getElementById('comments clearfix'); thì có trời mới làm cho nó hoạt động được. Của em phải thế này nà:
bodyText = document.getElementById('comments'); :A)

Reply
20:48:00, 19 thg 9, 2011

@Lee Peace Anh Hà ơi, em muốn nội dung comment bên blog em nó ngang hàng với avatar thì làm thế nào? Mò hoài không ra :1)

Reply
21:06:00, 19 thg 9, 2011

@Lee Peace Cứ mò đi vừa học vừa biết nhiều. A đang bận rất nhiều order của khách hàng mà chưa có thời gian xử lý nữa nè. :1)

Reply
22:23:00, 19 thg 9, 2011

@Huỳnh Nhật Hà Cuối cùng cũng xong, quá ổn, cảm ơn anh đã động viên :5)

Reply
00:26:00, 20 thg 9, 2011

- Mình làm mãi mà không được, CHÁN THẬT :B)

Reply
00:28:00, 20 thg 9, 2011

@www.ChơiBlog.TK Gặp khó khăn chỗ nào vậy bác! Em làm thấy khá suôn sẻ đó! :6)

Reply
Nặc danh
00:56:00, 20 thg 9, 2011

Alo!

Anh xem dùm em cái comment nó bị lỗi gì vậy ạ? Nó hiển thị như vậy nè anh: 00%" class="cm_wrap">
Cám ơn anh!

Reply
04:08:00, 20 thg 9, 2011

@Linh Dung
khó hiểu ở chỗ sao lại chèn phần css vào trong thể body chứ. với lại khi thực hiện đúng vị trí thì nó hiện lỗi #comment gì đó không hợp lệ.
- Nó không cho lưu temp.

Reply
09:34:00, 20 thg 9, 2011

Mình đợi hoàn thành 100% rồi xài luôn :7) :7) :P)

Reply
10:18:00, 20 thg 9, 2011

Lâu lâu cho ra cái temp đê pác Hà ui,"hàng xài chùa" thì càng tốt.Hihi:1)

Reply
10:36:00, 20 thg 9, 2011

Nếu đưa các biểu tượng chèn trực tiếp vào khung viết bình luận là hay nhất! Anh có nghiên cứu hướng dẫn cho cộng đồng blogger!

Reply
10:39:00, 20 thg 9, 2011

@Trần Phúc MinhHai cái emo vừa qua là bàn đạp để hướng tới mục tiêu này. :1)

Reply
10:42:00, 20 thg 9, 2011

@Ngọn lửa nhỏ Đang làm lỡ dỡ 1 cái Temp nhưng lại bận hoàn thành mấy order temp của khách hàng nên phải dời lại sau rồi :7)

Reply
13:29:00, 20 thg 9, 2011

Tuyệt :L) :L)

Reply
23:26:00, 20 thg 9, 2011

:7) :7) :7) Rất Là buồn vì icon loại Chỉ pguf hợp với các template nền trắng . Chứ nền đen như của em thì UI :B) :B) :B)

Reply
17:55:00, 21 thg 9, 2011

:3) Bạn Hoàng hải mình chỉ bạn để hiển thị trên web của bạn nè! Bạn đổi 'comments-block' thành 'comments-block3' là ok! Mình đã thử template của bạn! Chúc bạn thành công!

Reply
02:11:00, 22 thg 9, 2011

Mình làm bình thường,lưu đc,nhưng mà không thấy hiện icon gì Ad ơi,làm đúng hướng dẫn ko thấy sai sót bước nào cả

Reply
02:12:00, 22 thg 9, 2011

:B) :C)

Reply
02:22:00, 22 thg 9, 2011

Sao mình làm đúng ý như thế ,lưu ko có lỗi gì cả nhưng mà vấn đề là k thấy bảng emocotion xuất hiện,xem hộ mình với ad ơi:B) mình bó tay oy :C)

Reply
02:58:00, 26 thg 9, 2011

:5) DÙ LÀ LÀM KHÔNG ĐƯỢC, NHƯNG PHẢI NÓI LÀ ADMIN BLOG NÀY PRO NHẤT BLOGGER VIỆT NAM RÙI :1) THỦ THUẬT NÀY GIÚP BLOG SINH ĐỘNG HƠN.

Reply
08:06:00, 26 thg 9, 2011

@www.ChơiBlog.TK Hồi rảnh sẽ giúp các bạn xem vì sao k thực hiện được. Về vấn đề PRO thì k dám nhận vì mình chỉ giúp một chút nho nhỏ cho cộng đồng vui chơi thôi. Nhiều bạn trẻ thật là giỏi đó. Các bạn trẻ mới đáng khâm phục và khuyến khích.

Reply
14:53:00, 27 thg 9, 2011

:1) :2) :3) :4) :5) :5) :O) :P) :N) :M) :M) :L)

Reply
22:46:00, 2 thg 10, 2011

Anh HÀ ơi em không muốn phần thêm vào hiển thị icon mà chỉ hiển thị tiện ích bên dưới thì làm thế nào...?

Reply
23:21:00, 2 thg 10, 2011

oh yeah em làm đc rồi ...

Reply
00:03:00, 3 thg 10, 2011

Bác Hà ơi, mình áp dụng cái này, nhưng khi đưa chuột đến Help thì nội dung hiện ra bị lấp 1/2 mất. Bác giúp mình với.

Reply
08:30:00, 3 thg 10, 2011

@24h-CafeĐịa chỉ Blog của mình là www.vnfreeall.tk

Reply
22:08:00, 3 thg 10, 2011

@24h-Cafe Tìm đến đoạn CSS:

#main-wrapper{width:610px;padding-top:10px;padding-left:10px;padding-right:0px;float:left;word-wrap:break-word;/* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow:hidden;/* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

rồi xóa thuộc tính overflow:hidden đi là OK nha. :1)

Reply
08:24:00, 4 thg 10, 2011

@Huỳnh Nhật HàCảm ơn Hà nhiều.

Reply
21:04:00, 4 thg 10, 2011

Anh xem nghiên cứu chỉ cho cộng đồng blogger đưa các biểu tượng chèn trực tiếp vào khung viết bình luận như trang: mothuthuat.com đi anh:D)

Reply
21:29:00, 4 thg 10, 2011

@Trần Phúc Minh MTT là hàng Wordpress. Cái comment Editor bằng iframe của Blogger k thể làm chuyện đó được. Chỉ có thay nó bằng hệ còm khác, nhưng làm được cái còm ê đít tơ hổng phải chuyện giỡn chơi đâu à nha. :1)

Reply
23:45:00, 7 thg 10, 2011

Sao blog của tôi cũng không hiển thị được, bạn giúp tôi với nhé :A)
Blog của tôi http://boy7x.blogspot.com/

Reply
18:51:00, 18 thg 10, 2011

Anh Hà dạy em cách tạo blog như này đi http://ha-escapexml.blogspot.com/

Reply
10:08:00, 20 thg 10, 2011

:1) :3)

Reply
14:14:00, 30 thg 10, 2011

anh hà pro quá :1)

Reply
19:17:00, 30 thg 10, 2011

:B) :B) :B) :B) :B) anh hà ơi sao em làm mãi ko được
mò điên đầu luôn
hjx:7) :7)
tình hình là khi chèn đầy đủ các code anh cho thỳ nó chỉ hiện emo trong nhận xét đã đăng chứ không hiện bên trên khung nhận xét
giúp em với
cảm ơn anh nhiều

Reply
14:52:00, 1 thg 11, 2011

hì .em làm đc rồi .cảm ơn anh hà nhé .blog anh nhiều tiện ích .pải thử hít mới đc!:3)

Reply
20:39:00, 1 thg 11, 2011

Gần Đây thủ thuật blogger có nhiều thay đổi tuyệt thật. Anh Hà cho e hỏi đoạn mã nào quy định độ rộng của hộp input đấy. :F) :F)

Reply
21:44:00, 1 thg 11, 2011

@Hoàng Hải Chỗ dòng này:
<textarea cols='70' id='comments_input' rows='1' style='background: #F8F8FF;margin-bottom:7px'/>

Tăng số 70 lên (chỉ số cột - columns) để nới rộng. Nếu muốn tăng chiều cao thì tăng số 1 (chỉ số dòng - rows)

Reply
22:33:00, 1 thg 11, 2011

Thank anh ạ............

Reply
01:09:00, 3 thg 11, 2011

hay,mình về thử mới được,nhưng rất sợ blog nặng.hic hic

Reply
11:23:00, 3 thg 11, 2011

@ChipKool_Online Tại blog của ChipKool đã nặng sẵn rồi :1)

Reply
08:02:00, 8 thg 11, 2011

Bên blog mình emotion hiển thị ở comment bài viết rùi, mà bên sidebar phần Related Comment hok hiển thị được, ai biết xử lý vấn đề này giúp mình zới:3) :4) :5)

Reply
22:19:00, 15 thg 11, 2011

em thực hiện xong .sao nó vẫn k hiện cái fourm coment lên anh nhỉ?

Reply
17:34:00, 16 thg 11, 2011

@Nguyễn Quốc Trunglỗi nài m cũng mới bị xong .hì .nhưng đã khắc phục đc rồi .bạn cần đọc pần chú ý của anh hà á .pải thay comments-block là cm_wrap còn chèn code bước 2 thì bạn coppy đoạn này và tìm mới chuẩn nà :frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/> rồi đặt code bước 2 lên đoạn code đó vì đoạn đó m tìm chỉ có một đoạn giống vậy thôi .hj .bạn thủ lại xem

Reply
18:44:00, 18 thg 11, 2011

Anh ơi làm sao để tạo mấy cái emo theo style riêng của mình được ạ?
đây là emo theo style của em http://eemoticons.net/Emo/Tuzki-Rabbit?page=all
thanks nhiều ạ :nod:

Reply
18:46:00, 24 thg 11, 2011

e mò cái ni hoài không ra .cuối cùng đc rồi . hjx .ai muốn chỉnh cái cột ở mục chon và xóa trên khung thì điều chỉn :<textarea cols='70' id='comments_
là đc .hoăc thêm một cột .rows ,hj,:1)

Reply
18:14:00, 29 thg 11, 2011

Chẳng lẽ blogger của ae mình lại chịu thua wordpress về cái này sao anh Hà
Anh có thể nghiên cứu cái mà anh Trần Phúc Minh đề cập ở trên không. Đó là làm được cái mà bấm vào hình là nó đưa luôn vô khung comments đi!!!
Chứ thế này chưa hay lắm

Reply
19:16:00, 15 thg 12, 2011

Hơi phức tạp một chút nhưng đẹp. Thanks

Reply
22:44:00, 22 thg 12, 2011

test

Reply
19:49:00, 23 thg 12, 2011

:1) sao hok hiện hình ảnh lên nhỉ.hix

Reply
07:44:00, 24 thg 12, 2011

:1) test

Reply
13:22:00, 2 thg 1, 2012

TGTextText

Reply
13:22:00, 2 thg 1, 2012

TextText

Reply
15:00:00, 27 thg 1, 2012

style mới cho code bước 2 nè
http://tinypaste.com/77edcbe3
vào http://hynlsblog.blogspot.com:D)

Reply
15:01:00, 27 thg 1, 2012

@Cu0nglsf
vào Hynls Blog xem demo

Reply
23:38:00, 29 thg 1, 2012

http://tinypaste.com/77edcbe3 mình thử cái code của bạn rồi. Nhìn củ chuối cực...!!!


Nhưng vẫn cảm ơn bạn vì dám chia sẻ một code khá khác biệt...!!!
:5) :5) :5)

Reply
21:32:00, 31 thg 1, 2012

:4)

Reply
17:15:00, 14 thg 2, 2012

:1) :2) :2) :2) :2) :2) Mình chèn mà nó ko hiện ra icon :(

Reply
03:46:00, 17 thg 2, 2012

test thừ chức năng icon và link :5)
Nhưng sao thực hiện nó không lên hình icon là sao vậy?
Nội soi thanh quản

Reply
Nặc danh
14:51:00, 19 thg 2, 2012

asd

Reply
18:47:00, 19 thg 2, 2012

Đoạn code trên vẫn còn điểm chưa tối ưu là khi chèn các loại chữ đậm, nghiêng.. thì đều chèn cuối khung soạn thảo (bôi đen đoạn text để format không được). Mình đã có chút chỉnh sửa về giao diện và tối ưu code hơn thêm hiệu ứng Fancybox cho chức năng Help và chèn Code, tạm gọi là Advanced Comment Editor ^^
Các bạn quan tâm có thể xem demo và code tại blog mình nhé http://w3solution.net/shorten.php?url=http://itdl.blogspot.com/2012/02/advanced-comment-editor-for-blogger.html#comment-form

Reply
18:51:00, 19 thg 2, 2012

@chjphic, chèn nhầm link chứa code redirect sang quảng cáo, Sorry all @@ http://itdl.blogspot.com/2012/02/advanced-comment-editor-for-blogger.html#comment-form

Reply
07:49:00, 20 thg 2, 2012

Định chèn vào Blog của mình nhưng mà không thành.Chẳng biết là lỗi ở đâu nữa!!!:B)

Reply
00:57:00, 13 thg 3, 2012

blog mình sao không hiện được nữa, ai giúp mình với, link http://www.blogktv.net

Reply
09:56:00, 18 thg 3, 2012

:3) hay do nha

Reply
08:44:00, 6 thg 4, 2012

có ai giúp mình với tại sao mình comment trong bài viết thì hiên emo còn comment trong trang thì ko thấy hiên emo vậy:C)

Reply
17:39:00, 6 thg 4, 2012

@vn-animeMình cũng bị vậy Nguyễn Hải blOg

Reply
23:11:00, 7 thg 4, 2012

Còn em thì cái khung nó tràn xuống dưới, Giúp em với :B)

Reply
11:32:00, 8 thg 4, 2012

http://fweg12321.blogspot.com/2012/04/tao-mau-nen-xen-ke-cho-nhan-xet.html
Anh Admin cho em hỏi sao em làm đúng như hướng dẫn tuy nó vẩn ra nhưng đến khi mình cmt thì lại chỉ ra các ký tự biệu thị thôi anh xem qua nha :3)

Reply
18:04:00, 17 thg 4, 2012

tại sao tại sao...anh làm dc mà em ko làm dc :B) :L)

Reply
14:03:00, 27 thg 4, 2012

Em đã làm như hướng dẫn nhưng không hiển thị được gì cả, phần comment vẫn như cũ, Anh có thể xem giúp em không : http://cliphaikich.com

Reply
17:33:00, 13 thg 5, 2012

:1) :2) :5) :4) :6)

Reply
17:15:00, 18 thg 5, 2012

lpppppppppp

Reply
14:43:00, 31 thg 5, 2012

:1) Test thử cái xem mình có như vậy không!

Reply
08:15:00, 27 thg 6, 2012

:1)

Reply
00:50:00, 24 thg 7, 2012

mình làm dc rùi, nhưng nó hiện ko đúng chổ, xin chỉ dẩn blogger em: http://estatevietnam.blogspot.com/2012/06/ho-tram-beach-ba-ria-vung-tau.html :2)

Reply
19:17:00, 19 thg 1, 2013

Chào bạn !Blog của bạn tuyệt quá nhiều thủ thuật hay Mình mới bên yahoo chuyền qua còn lớ ngớ quá !hôm nay ghé qua trang của bạn học chiêu này mình làm đúng như chỉ dẫn của bạn nhưng tới khâu này này là tịt(Cần chú ý để chức năng biểu tượng cảm xúc hoạt động trong phần nhận xét thì bạn phải thay đổi ID comments-block cho phù hợp. ID này nằm trong một thẻ chỉ định thành phần chứa các dữ liệu của nhận xét, thẻ này thường nằm ngay trước dòng . Tùy theo cách đặt tên của người thiết kế Template mà id này có thể có tên khác nhau ví dụ: comments-block, comments-block3, comments_block, cm_block, commentsblock …)bạn có thể nói rõ hơn về cách tìm [id ]cho phù hợp được không ?cảm ơn bạn rất nhiều !chúc bạn luôn vui và luôn thành đạt :5) :5)

Reply
19:19:00, 19 thg 1, 2013

Của mình nó đang như thế này [comments-block]

Reply
06:51:00, 14 thg 12, 2013

:1) :2) :3) :4) :5) Test

Reply
22:40:00, 14 thg 12, 2013

:1) :1)

Reply
02:15:00, 1 thg 5, 2014

:1) :1)

Reply
11:42:00, 11 thg 7, 2015

Reply
22:58:00, 28 thg 10, 2016

tôi k giống bạn nên đừng ép tôi phải sống theo cách của b

cách trị mụn

Reply
21:09:00, 30 thg 11, 2016

chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời


Manchester United

Reply
Nội quy! Đóng lại Khi bạn viết bình luận, cần tuân thủ một số quy tắc sau:
» Bình luận phải nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Có thể sử dụng các thẻ <b> … </b>,<i> … </i>, <a href="URL..."> ... </a>.
» Yêu cầu thủ thuật tại mục Yêu cầu thủ thuật hoặc hỏi tại mục Hỏi và Đáp.
More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa

Next post: Bài đăng Mới hơn

Previous post: Bài đăng Cũ hơn